Békéscsabáért és a Vasutas Kultúráért!

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0072

 „Hass, alkoss, gyarapíts!”
 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
 
Kedvezményezett:
VOKE Vasutas Művelődési Háza és Könyvtára
5600 Békéscsaba, Andrássy út 79-81.
 
A VOKE Vasutas Művelődési Háza és Könyvtára a Társadalmi Megújulás Operatív Program „Építő közösségek” – közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért (2. kör) c. kiíráson a TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0072. számú pályázatunk nyert.
 
A projekt címe: „Hass, alkoss, gyarapíts!”
A támogatás összege: 22.237.680 Ft
A megvalósítás időtartama: 2010. június 10. – 2012. február 28.
 
Együttműködő szervezet:
Bartók Béla Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,  Zeneiskola,
Békéscsaba, Szabadság tér 4.

 

A PROJEKT CÉLJA
A „Hass, alkoss, gyarapíts!” projekt hozzájárul az iskolarendszeren kívüli nem formális tanuláshoz, annak népszerűsítéséhez. Projektünkön belül olyan kompetencia- és képességfejlesztő programokat igyekszünk megvalósítani, amelyek olyan csoportok és egyének fejlődését szolgálják, akik más formában ehhez a képességfejlesztéshez nem tudnának hozzájutni. Fontosnak tartjuk, hogy tevékenységünkön keresztül a kulturális misszió mellett – a helyi kulturális értékeket és multikulturális értékorientációs is kiemelten tartalmaz – részt vegyünk a leszakadó régiónk felzárkóztatásában, hozzájáruljunk az egyre szélesebb rétegeket kitevő hátrányos helyzetű emberek életkilátásainak javításához. Az atomizálódott  modern társadalom régiónkat is sújtja, a közösségek felbomlanak, az emberek elszigetelődnek egymástól, a generációk közötti feszültségek egyre nagyobbak, ezért különösen fontosnak tartjuk a közösségek építését, megtartó erejük erősítését.
 
Szervezetünk a békéscsabai VOKE Vasutas Művelődési Háza és Könyvtára 1976 óta végzi közművelődési tevékenységét és ad otthont a különböző vasutas- és lakossági kulturális rendezvényeknek, kiscsoportos foglalkozásoknak, képzéseknek. Meghatározó kulturális értékeink: a 62 éves  Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar, a 121 éves MÁV „Hazánk” Énekkar, a 31 éves múltra tekintő Kandó Kálmán Vasútmodellező Klub.
 
Ez a pályázat intézményünk életében kiemelkedő jelentőséggel bír  hiszen sajátos eszközeinkkel, infrastruktúráinkkal, kapcsolatrendszerünkkel felhalmozott szellemi és kulturális értékeinkkel tudjuk megvalósítani a nem iskolarendszerű művészeti ágakon átívelő kompetenciafejlesztést az ifjúsági korosztály számára, valamint kézzel foghatóan tudunk segíteni a környezetünkben élő hátrányos helyzetű rétegek problémáin.

 

A PROJEKT KOMPONENSEI ÉS RÉSZELEMEI
 
A/ KOMPONENS
2 fő szakmai továbbképzésen történő részvételének támogatása

B/ KOMPONENS
Kompetencia-, készség- és képességfejlesztő szakkörök, közösségi alkalmak, táborok, tehetséggondozó programok megvalósítása

Szakkörök, klubok:

Fúvósklub
2011. januárban indul hetente egy alkalommal, egy alkalom 2 óra.
Ebbe a klubba azokat várjuk, akik az együtt zenélés öröme mellett szeretnék hangszeres ismereteiket bővíteni, zenei műveltségüket fejleszteni, és egy nagy zenekari közösséghez tartozni. Korcsoport: 14-99

vezető: Szűcs Csaba (Príma-díjas harsonaművész)

Ifjúsági fúvósklub
2010. szeptemberben indul, hetente egy alkalommal, egy alkalom 2 óra.
Ifjúsági fúvósklubunkba olyan 6-25 év közötti fiatalokat várunk, akik szeretnék bővíteni hangszeres ismereteiket, zenei műveltségüket gyarapítani.

vezető: Domokos Balázs, fagott művész

Vasútmodell szakkör
2010. szeptemberben indul hetente egy alkalommal, egy alkalom 2 óra,
Minden olyan érdeklődőt szeretettel várunk - főleg az ifjúsági korosztályból - akik kedvet éreznek a vasútmodellezés iránt, szeretnék bővíteni műszaki ismereteiket, közlekedési ismereteiket, valamint megismerni a vasúttörténetet is.

vezető: Drienyovszki György, nyugdíjas mozdonyvezető

Gyermek amatőr színjátszó csoport
2010. szeptemberben indul hetente egy alkalommal, egy alkalom 2 óra
Színjátszó csoportba olyan gyermekek jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek a színjátszás, mesék játékos feldolgozása iránt, akik szívesen vesznek részt közös díszlet- és jelmeztervezésben. A foglalkozások alkalmával, az előadások rendezésével, létrehozásával fejlődik a gyermekek beszéd- és színpadtechnikája. Korcsoport: 6-25

vezető: Tapasztó Jánosné, mentálhigiénés szakember

Kézmőves alkotóműhely
2010. októberben indul kéthetente egy alkalom, egy alkalom 2-3 óra,
Alkotóműhelyünkben megismerhetik a rajzolás, festés mellett a hagyományos és modern kézműves technikákat. Ünnepek alkalmával kisebb ajándékokat készíthetnek, foglalkozásokon múzeumokat, galériákat és kiállításokat látogathatnak.  Korcsoport: 6-14

vezető: Baukóné Burkus Ágnes, okleveles népi játszóházvezető

Művészetterápiás műhely
2011. februárban indul 2-szer 12 alkalom, egy alkalom 2 óra, heti rendszerességgel,
Terápiás műhelyünkbe olyan fiatalokat jelentkezését várjuk akik szeretnének a képzőmővészet, a zene, az irodalom és a mozgásművészet terápia eszközeivel egy önismereti csoport tagjai lenni, problémamegoldó képességüket javítani, kommunikációs eszköztárukat bővíteni, önálló véleményalkotó képességüket fejleszteni és önbizalmukat növelni. A csoportfoglalkozások során megszerzett mélyebb önismeret birtokában a résztvevők az iskolai kihívásoknak is eredményesebben tudnak eleget tenni. Korcsoport: 12-18 év vezető: Krizsán Margit, szocioterapeuta

Természetes életmód szakkör
2011. februárban indul kéthetente egy alkalom, egy alkalom 2 óra.
Életmód szakkörünk célja a környezettudatos magatartás konkrét elemeinek sokoldalú megismertetése gyakorlati tevékenységeken keresztül. A gyermekek a gyakorlati foglalkozások, beszélgetések, vizsgálódások és kutatómunka alkalmával, játékosan jutnak, olyan információkhoz, tapasztalatokhoz, élményekhez és készségekhez, melyeket intézményes oktatás keretein belül nem szerezhetnek meg. Korcsoport: 6-25

vezetője: Baka Andrea, természetvédelmi mérnök

Mazsorett csoport
2010. szeptemberben indul hetente egy alkalom, egy alkalom 2 óra,
Várunk minden olyan táncolni vágyó lányt a csoportba, akik mozgásukat, tartásukat szeretnék fejleszteni, a különböző tánctechnikák megtanulni egészséges versenyszellem kialakítása mellett. Az együtt táncolás öröme mellett a mazsorett csoport munkája hihetetlen fegyelmet követel, másokra figyelésre tanít, ugyanakkor egészséges mozgásra és életmódra is nevel.  Korcsoport: 8-12

vezető: Rábai Szilvia, okleveles mazsorett táncoktató

Kiscsoportos zenei tehetséggondozás, fejlesztő foglalkozás megvalósítása.
2010. szeptemberében indul, hetente egy alkalom, egy alkalom 2 óra

Szólampróbák, egyéni és kiscsoportos tehetséggondozás
Fejlesztő foglalkozásaink célja a hangszeren játszó gyerekek hangszeres tudásának fejlesztése egyéni, vagy kiscsoportos formában.

A képzések vezetői: Domokos Balázs (fagott tanár), Kaczkó Gabriella (blockflöte és fuvola tanár) , Bakai László (trombita tanár), Lászlóné Szász Julianna (ütő tanár)

 
Kompetenciafejlesztő táborok:

F Fúvóstábor
Helyszíne Békéscsaba, 7 nap
Időpontja: 2010. augusztus.

F Harsona és mélyrézfúvós tehetséggondozó tábor
Helyszíne: Békéscsaba, 7 nap
Időpontja: 2011. július

F Ifjúsági fúvóstábor
Helyszíne: Balatonszárszó, 9 nap
Időpont: 2010. augusztus, 2011. augusztus

 
E/ KOMPONENS
Komplex életvezetési és munkavállalásra felkészítő programok:

1. Munkavállalásra felkészítő csoport
A csoportmunka 6, alkalmanként 4 órás, heti rendszerességű foglalkozásból áll. A munkavállalásra felkészítő csoport a projekten belül 3-szor kerül megszervezésre. Csoport létszám max: 16 fő
Csoportok indulása: 2010. szeptember, 2011. február, 2011. szeptember

Részelemek: ismerkedés, közösségépítés, önismereti csoportmunka, kommunikációfejlesztés, válságkezelés, álláskeresési technikák, munkahelyi konfliktusok kezelése, munkavállaláshoz szükséges jogok és kötelezettségek ismerete, hivatali ügyintézés. Vezetők: Krizsán Margit, szocioterapeuta, Tapasztó Jánosné mentálhigiénás szakember

2. Egyéni prevenciós foglalkozások, konzultáció
Személyre szabott segítségnyújtás hátrányos helyzetű emberek számára.
Célja: a hátrányos élethelyzetből adódó pszichés és mentális ártalmak csökkentése, a további romlás megakadályozása; előnyös személyiség-vonások tudatosítása, fejlesztési lehetőségek végiggondolása, ezek realitások közé helyezésével életút stratégiák kialakítása szocioterápia, művészetterápia módszereivel és segítő beszélgetések formájában.

1 konzultáció időtartama 60 perc

Vezető: Krizsán Margit, szocioterapeuta

3. „Kreatív Én és közösség az információs társadalomban” kompetenciafejlesztő tábor
A kompetenciafejlesztő tábor két részből áll:

  • Számítástechnikai (alapszintű készségeket fejlesztő) blokk
  • Kreativitásfejlesztő önismereti blokk

A résztvevők elsajátíthatják a munkavállaláshoz szükséges alapvető számítógép használat elemeit (önálló, alapszintű Word használat, e-mail cím készítése, elektronikus levelezés, interneten keresési lehetőségek megismerése, állás- és képzéskeresés, regisztrációk). A táborban a művészet eszközeit is segítségül hívjuk, hogy a résztvevők személyes életükben megújuló kreativitással válaszolhassanak korunk kihívásaira.

A projekten belül 2-szer kerül megvalósításra: 2010 július, és 2011 július

Vezetők: Krizsán Margit szocioterapeuta, Tapasztó Jánosné mentálhigiénés szakember, Gillich Zsolt e-tanácsadó

4. Asszertív tréning
Az asszertív tréning egy napos, óraszáma 6 óra.
Az érdeklődők 6 alkalom közül választhatnak.

Célja: a kudarcot okozó helyzetek felismerésének, megoldási lehetőségeinek, érzelmek feldolgozásának a fejlesztése, az öntudatosság, a magabiztosság, a reális önértékelés témakörével történő megismerkedés, szituációs játékokon keresztüli képesség fejlesztés. A résztvevők képessé válnak a kudarchoz kapcsolódó érzelmek kezelésére, megismerik az agresszív viselkedés okait, az önérvényesítés elméletét és technikáit, a negatív érzelmek feldolgozásának módjait.

Vezetők: Krizsán Margit szocioterapeuta, Tapasztó Jánosné mentálhigiénés szakember
A programok 2010. szeptemberétől indulnak.

 
Az E komponensben megvalósított komplex életvezetési és munkavállalási felkészítő programokban való részvételhez szükséges jogosultság:
Regisztrált álláskereső, tartósan inaktív, GYED, GYET, GYES-en lévő (vagy ezen ellátások után legfeljebb 6 hónapja állt munkába), megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő, pályakezdő munkanélküli, tartósan álláskereső, egyszülős családban élő, három, vagy többgyermekes családban élő, intézményben élő (pl.: szociális bentlakás), alacsony iskolai végzettségű, képesítés nélküli és egyéb hátrányos helyzetű.

Programjainkon és a táborainkon való részvétel díjmentes!

Jelentkezés a szakkörökre, klubokra, táborokra, tréningekre és további információk a projekttel kapcsolatban:
Maczkó István projektmenedzser
Baukóné Burkus Ágnes projektasszisztens
Pusztai Valéria projekt ügyintéző

VOKE Vasutas Művelődési Háza és Könyvtára
5600 Békéscsaba, Andrássy út 79-81.
Tel: 66/322-240,  e-mail: vasutas@bcsvmh.hu

CsatolmányMéret
PDF ikon Tájékoztató füzet11.23 MB