Békéscsabáért és a Vasutas Kultúráért!

Nemzeti Tehetségprogram 2019-2020 szakmai beszámoló

„A miniatűr valóság – komplex tehetséggondozó program” | NTP-KULT-19-0028

 

VOKE Békéscsabai Vasutas Művelődési HázaVOKE Békéscsabai Vasutas Művelődési Háza
5600 Békéscsaba, Andrássy út 79-81.
+36-66/322-240 | +36-30/616-1231
www.bcsvmh.hu | vasutas@bcsvmh

 

Kandó Kálmán Vasútmodellező Klub

Kandó Kálmán Vasútmodellező Klub

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

A program célja az volt, hogy a fiatalok betekintést nyerjenek egy modulterepasztal építési szakaszaiba. Az élmény- és alkotásközpontú tevékenységük eredményeként működő modulrendszer jött létre, amely hozzákapcsolható a klub már meglévő terepasztalához, így biztosítottuk a program keretében létrejövő alkotás éveken keresztüli használatát. További cél volt, hogy az egyén az alkotáson keresztül fejlődjön, új készségeket szerezzen, a meglévőket erősítse, valamint az is, hogy a közösségi életet felpezsdítse. A tagok elmélyülhettek a terepasztal-építés és a digitális vezérlés rejtelmeiben: fa- és fémmegmunkálási, elektrotechnikai, tereptárgy készítési és vasútmodellezéshez kapcsolódó digitális vezérlési ismereteket szereztek. A modulasztal készítés elsősorban a kézügyességüket fejlesztette, de emellett a logikus, rendszerszintű és problémamegoldó gondolkodás kialakítása is elengedhetetlen velejárója volt a foglalkozásoknak. Nem csupán fizikai, logikai ismeretek átadása volt a cél, hanem az esztétikai érzék fejlesztése is.

A csoport egy része (8 fő) jelenleg általános iskolában és szakgimnáziumban tanulmányaikat folytató fiatal (13-18 év). Ebben a korban már markánsan kirajzolódik, hogy az egyén mely területen tehetséges. Az általános iskolás kezdőtagoknak a modellezéshez szükséges elméleti és gyakorlati tudást próbáltuk átadni. A középiskolások a modellezés egy vagy több részén már gyakorlattal rendelkeztek. A fejlesztendő területeket kívántuk náluk a projekt során erősíteni. A csoport maradék része (2 fő) már befejezte tanulmányait, akik munkájukkal párhuzamosan foglalkoznak a vasútmodellezéssel. Többéves tapasztalatukat a projekt során igyekeztek maradéktalanul átadni a fiatalabb tagoknak. A békéscsabai vasútállomás különböző szakszolgálatainál üzemlátogatáson vettünk részt. Célja a valódi vasút működésének megismertetése volt, hogy minél valósághűbben tudják azt visszaadni a szakkör tagjai a terepasztalokon.
Tapasztalt modellezők előadásán is részt vettünk. Szakmai útmutatás, fa- és fémmegmunkáláshoz szükséges alap fogások elsajátítása volt a cél. A szakköri foglalkozásokon modulkeretek és a hozzájuk tartozó lábak elkészítése volt a cél, ezek egy terepasztal alapjai. Az elkészült modulkeretekre a tereptárgyak, sínanyagok/sínmezők lefektetésének megtervezése, az áramellátásért és vezérlésért felelős kábelek helyeinek megtervezése, majd a későbbiekben ezeknek a kiépítése volt a feladat. Ez minden szakköri foglalkozáson alap feladat volt. A sínmezők helyei és azoknak méretre alakítása után megkezdődhettek a tereptárgyak lefektetése, ami minden tagot igénybe vett. A vezetékelés pontossága fontos szempont. Ezen építési szakaszban azok a tagok, akik kevésbé vagy egyáltalán nem jártasak a kisfeszültségű villamos hálózatok kiépítésében, sokat tanultak. Terepanyagok, tereptárgyak felhasználásának módjait is megtanulhatták a tagok. Mind ezek megszületéséhez folyamatos kommunikáció szükséges minden egyes szakköri napon. A vezérlődekóderek programozása, lepróbálása nem könnyű feladat. Ezt az idősebb, tapasztaltabb tagok a biztonság kedvéért minden egyes alkalommal közösen csinálják és mutatják meg a fiatalabbaknak. A digitális vezérlés szíve az egész rendszernek. A szeptember az utolsó simításokról szólt. Minden jelenlévőnek szíve ügye, hogy minden rendben menjen, ezért mindenki részt vett egy utolsó megbeszélésen. Ekkor még volt lehetőségünk az utolsó hibákat kijavítani

A modulterepasztal-rendszer építése során a fiatalok igen sokrétű ismeretre tettek szert. A fa- és fémmegmunkálás mellett, az elektrotechnikába is belekóstoltak éppúgy, mint a digitális vezérlés alapszintű használatába és ezek mellett még a kézügyességüket is fejlesztették. A tagok erős oldalát fejlesztette annak tudata, hogy munkájuknak precíznek kellet lennie, hiszen a létrejött terepasztal a jövőben több kiállításon látható lesz, több ezer ember csodálhatja majd meg. Az építőmunka során megtapasztalt sikerek nemcsak a saját, hanem a közösség sikerei is egyben, ami motiválta a fiatal tagjainkat a további fejlődésben, ismeretszerzésben. A műhelymunka változatos volt, így mindig fokozott érdeklődés követte. Elméleti és gyakorlati foglakozások váltották egymást, amit szakmai kirándulások egészítettek ki a nagyvasút és a modellvasút világába egyaránt. A projektben résztvevők csapatban dolgoztak, együtt élték meg a sikereket és az estleges kudarcokat is. A különféle problémák megoldása jobban összekovácsolta a csapatot. Együtt szereztek élményeket, együtt oldották meg az építés (alkotás) során felmerülő nehézségeket, technikai problémákat. Ezzel sikerélményhez juttatták saját magukat és a közösség minden egyes tagját. A program eredményeképpen megvalósult egy 1:87-es méretarányú, normálnyomtávolságú, négy fő- és két mellékvágánnyal rendelkező fantázia állomás, amihez egy keskenynyomközű, négy fő- és két mellékvágánnyal rendelkező kisvasúti állomás kapcsolódik átrakóvágányokon keresztül. Ezzel az egykori különálló üzemek közötti forgalom modellezhető. A normálnyomtávolságú állomás hét méter hosszú, a vonatok mozgásának szabályozása mellett a váltók és a jelzők működtetése is digitális vezérléssel történik. A keskenynyomközű állomás két és fél méter, aminek a működtetése egyelőre analóg rendszerrel történik, de a jövőben tervezzük, hogy ez is digitális vezérlésű legyen. Ehhez az állomáshoz egy kis nyílt vonal is épült, mely egy kétvágányos megálló-rakodóhelyben végződik. Az említett modulokon elkészült a terep kialakítása is, ami a következő években még finomítva lesz, mivel a vasútmodellezés úgy működik, hogy mindig jönnek újabb és újabb ötletek, amit igyekszünk megvalósítani a terepasztalainkon.

2020. január 17-én egy egész napos csapatépítő szakmai kirándulás keretében Budapestre utaztunk. Délelőtt Istvánteleken jártunk, ahol egykor az ország egyik legnagyobb vasúti járműjavító bázisa működött. Napjainkban a muzeális célra megőrzött vasúti járműveket tárolják és javítják, illetve a MÁV-Start Zrt. legmodernebb Flirt, Talent és Desiro motorvonatait tartják karban itt. Mind a két területet részletesen bemutatták nekünk, így teljes képet kaphattak a tagok a magyar vasút múltjáról és jelenéről, amit a jövőben a modellezésben végzett munkájuk során tudnak majd kamatoztatni. Éppen akkor folyt két legendás 424-es sorozatú gőzmozdony felújítása, amit közelről vehettünk szemügyre. Megismerhettük nagy vonalakban a régi vasparipák javítástechnológiájának egy-egy lépését, majd megtekinthettük a modern vonatok karbantartóhelyének működését. Délben egy igazán autentikus környezetben, különféle vasúti relikviák között ebédeltünk a Déli pályaudvar melletti Vagon Étteremben. Délután pedig megtekintettük az akkor még működő, Közép-Európa leglátványosabb vasútmodell kiállítását: a Miniversumot. A háromszáz négyzetméteres terepasztalon három ország vasútja és tájai voltak megcsodálhatók kicsiben. Rengeteg ötlettel szolgált a tagoknak, amiket később saját terveikkel vegyítve szeretnének majd megvalósítani.
2020. szeptember elején a Digitools cég digitális vezérléshez való alkatrészeinek működése került ismertetésre, majd a kapott dekódereket beépítettük a terepasztalrendszerbe.
2020. szeptember 12-én megtekintettük Békéscsabán a 26. Nemzetközi Makett Kiállítást és Versenyt. A különféle makettek elkészítésének fogásai a vasútmodellezésbe is átültethetők. A modellek megjelenése sokkal valósághűbbé tehető a koszolással-öregbítésével, másnéven: antikolással. Ezekre szép számban láttunk példát és a készítők készséggel magyarázták el az egyes fogásokat.
2020. szeptember 27-én Fróna László, a debreceni Hajdú Expressz Vasútmodellező Egyesület tagja előadást tartott a vasúti pályák építéséről és a klubjuk történetéről. Rengeteg érdekességet tudhattunk meg, így valósághűbben modellezhetjük a jövőben a terepasztalainkon a vasúti pályát.
Minden foglalkozás ideje alatt igyekeztünk a tagok erősségeit feladatba ültetni, ezzel motiválni őket a folyamatos fejlődésre. Vannak, akik az elektronikai rendszerek kiépítésében, vannak, akik a tereptárgyak lehelyezésében kiemelkedők. Ezen tagok fő feladatai azok, amelyekben a legjobbak, de természetesen az egyéb, más munkákat is megfigyelik, hogy esetleg a későbbiekben kamatoztatni tudják. Motiváló az is, hogy az egyén a már megszerzett tapasztalatát átadhatta társainak, így az alkotás során átélt sikert nem csupán a saját szintjén érezte meg. A tehetségek erős oldalát fejlesztette annak tudata is, hogy munkájukat precízen kellet elvégezni, hiszen az alkotás során létrejövő produktum – a program keretén belül kötelező megjelenésen kívül – több kiállításon látható lesz, több ezer ember csodálhatja majd meg. A saját építőmunka során megtapasztalt siker nemcsak a saját, hanem a közösség sikere is, ami motiválta az egyént a további fejlődésben, ismeretszerzésben. Sajnos ebben az évben a pandémiás helyzet miatt tervezett előadók visszamondták a megjelenést, illetve a vártnál hosszabb időre nyúlt a terepasztal modulok építése és szintén a kialakult helyzet miatt változtatni kellett az éves tervezeten. Vagy a nagyobb csoportosulás elkerülése végett, vagy előadói fellépés visszamondása okán.

2020. szeptember 25-27. között vasútmodellkiállítást rendeztünk, ahol bemutatásra kerültek a projekt során épített modulterepasztalok. Ezen a rendezvényen teljes értékű egysége lett egy nagy modulrendszernek, ahol a valódi vasút üzemét szimulálva folyt a „játék”. A tagok büszkén bemutathatták munkájuk gyümölcsét családtagjaiknak, barátaiknak. A járványhelyzet okozta korlátozások miatt sajnos nem tudtak a más városokban működő társklubok megjelenni a rendezvényen, ezért a moduljaik is kimaradtak a rendszerből. Szerencsére a klubunk által korábban épített egységekkel helyettesíteni tudtuk ezeket, így a tagjaink a hosszú munkát követően mégis maradéktalanul élvezni tudták a terepasztalt, amit a jelen projektben valósítottunk meg.

A Nemzeti Tehetségprogram támogatását ezúton is köszönjük!

 

Békéscsaba, 2021. január 25.

Kucseráné Szabó Mária
intézményvezető

 

Fotók megtekinthetők ITT.

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma  Nemzeti Tehetség Program