Békéscsabáért és a Vasutas Kultúráért!

EFOP-3.3.2.-16-2016-00038 Megvalósult Programok - II. félév

II. FÉLÉV (2018. OKTÓBER 1. - 2019. MÁRCIUS 31.)

1. Vasútmodellező klub - Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola

Vasútmodellező Klub - Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola

Témája:

 • A résztvevő diákokkal együtt a modulrendszer elkészítése: terepezés, ragasztás
 • Elektronikai gyakorlat – jelzőrendszer kezelése
 • Tereptárgyak, makett épületek készítése
 • Az elkészült elektronikai bekötések kipróbálása, működtetése
 • Irányító szoftverek kezelése (telefonon, laptopon, tableten)

2. Iskolaújság - Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola

Iskolaújság - Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola

Témája:
A diákok bevonásával egy iskolaújság készítése. . Az első órákon csapatépítő játékok, hogy visszarázódjanak a diákok a csoportmunkába, illetve értékelték a korábbi lapszámot. Ezt követően történt az ötletgyűjtés, témaválasztás, anyagbeszerzés, cikkek megírása, átbeszélése, javítása, fényképrendezés, a példányok nyomtatása. Végezetül a megjelent lapszám értékelése, önértékelés, és a következő számra való ötletelés.

3. Magyar nyelv hete verseny - Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola

Magyar nyelv hete verseny - Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola

Témája: 2 versenyen is megmérettethették magukat a diákok.

 1. Mesemondó verseny
  A Magyar Nyelv Hete kapcsán versmondó, valamint mesemondó versenyt szerveztek a diákok részére, amelyek erősítik a diákok önbizalmát. A Meseház által meghirdetett Városi Mesemondó Versenyre való eljutáshoz versenyeztek a tanulók. A bensőséges, jó hangulatú programon a diákok magyar népmeséket, illetve más népek meséiből adtak elő tréfás, vidám, ízes alkotásokat. Élményekkel gazdagon, sok új mesével megismerkedve távoztak a zsűri tagjai és a gyerekek egyaránt. Kategóriánként 2-2 tanuló jutott tovább a városi versenyre. A résztvevő gyerekek oklevelet kaptak, a helyezettek pedig könyvjutalomban részesültek.
   
 2. Versmondó verseny
  Az Iskolai Versmondó Versenyre a gyerekek változatos versekkel készültek. Többek között Varró Dániel, Békés Márta, K.László Szilvia, Kányádi Sándor, Nagy Bandó András, Janikovszky Éva, Lackfi János versei hangzottak el. A verseket a tanulók életkorához, egyéniségéhez illően választották ki a pedagógusok, szülők vagy akár maguk a gyerekek. A meghitt hangulatú programon a bevont diákok átadhatták magukat a versek hangulatának, szépségének. A Városi József Attila Versmondó Versenyre kategóriánként 2-2 tanuló jutott tovább, ahol iskolánkat képviselhetik. A résztvevő gyerekek oklevélben, a helyezést elérők könyvjutalomban részesültek.

4. Gitárklub - Békéscsabai SZC Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakgimnáziuma

Gitárklub - Békéscsabai SZC Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakgimnáziuma
Témája: A résztvevő diákok által korábban elsajátított ismeretek ismétlése: a gitár hangszer – alapismeretek: gitár részei, fajtái, alapakkordok, zeneelméleti alapok, hangolás, akkordok. Erre építve a további alkalmak alatt akkordfűzési gyakorlatokat végeztek. Időt szántak először a klasszikus gitár húrozásának, tisztításának megismerésére, a húrok csúszásmentes rögzítési technikájának elsajátítására. Következő alkalommal az elektro klasszikus, elektro akusztikus és elektromos gitárok húrozása és karbantartása volt soron. A basszusgitár elméleti megismerése, szerepe, jelentősége a zenekarban.

5. Kézműves foglalkozás - Erzsébethelyi Általános Iskola Rózsa utcai Telephelye

Kézműves foglalkozás - Erzsébethelyi Általános Iskola Rózsa utcai Telephelye

Témája:

 • Hűtőmágnesek készítése gumilapokból
 • Levegőn száradó gyurma formázása különböző technikákkal
 • Gipszöntés, gipszformák készítése
 • 3D karácsonyi lap készítése
 • Karácsonyi ajándék készítés: tolltartó szalvétatechnikával és minifenyő

6. Évszakváró napok - Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda

Évszakváró napok - Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda
Témája: A négy napos projekt során a Makk Marci Egészség Napok keretén belül az volt a cél, hogy a gyermekek megismerkedjenek az egészséges, vitaminban gazdag ételekkel, italokkal. A közös, örömteli munka során fejlődjön szépérzékük, ízlésük, ízlelésük, gondolkodásuk, észlelésük, figyelmük, megfigyelőképességük, kitartásuk, szabálytudatuk, egymásiránti közösségtudatuk, bővüljön ismeretanyaguk. Megismerkedtek a Dougland Alapítványtól érkező terápiás kutyákkal, a terápiás szakemberek munkájával. A gyermekek nagy örömére közös ügyességi játékokra is sor került, amely során szerepet kapott a tanulás is: a szociális képességek fejlesztése: a társas kapcsolatok érintkezési szokások; gondolkodás fejlesztése, a helyes viselkedés kialakítása, szociális érzelmek és a közösségi szellem fejlesztése.

7. Tehetséggondozás „Erkel” szellemében - Gyulai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

Tehetséggondozás „Erkel” szellemében - Gyulai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

Témája: Személyre szabott képzés keretében fejleszteni egy kiemelkedő diák harsona tudását. Az órák keretein belül gyakorolhatták a skálákat, hangképzést. Különböző improvizációs gyakorlatokat sajátíthatott el, megismerkedhetett a zenekari állásokkal a romantikában. Egy mű begyakorlását követően ismerkedés a színpadon való közlekedéssel, végezetül harsonaverseny, koncert.

8. Verseny, vetélkedő - Erzsébethelyi Általános Iskola

Verseny, vetélkedő - Erzsébethelyi Általános Iskola

Témája: Kétfordulós vetélkedő a diákoknak Hungarikumok címmel. A vetélkedő célja: a hungarikum fogalmának ismerete, a hungarikumokon keresztül a magyar értéktár megismertetése a diákokkal, kapcsolódva a 2019-ben induló Országos Hugarikum Vetélkedőhöz.  A verseny I. fordulójában 4 feladatot, illetve 1 projektmunkát kellett készíteniük a benevező osztályoknak, amire pontszámokat kaptak. A feladatok között szerepelt a hungarikum fogalmának és csoportjainak leírása mellett, egy kiválasztott hungarikum részletes bemutatása is. A versenyzők arra is kaptak lehetőséget, hogy javaslatot tegyenek arra, hogy mit tennének a hungarikumok közé.  A projektmunkában a hungarikum embléma 3D-s megjelenítése kis fejtőrést okozott a csapatoknak, de volt, aki kiválóan oldotta meg. A vetélkedő sikerét jelzi, hogy sok felsős jelentkezett a megmérettetésre.  A II. fordulóban interaktív, játékos ügyességi feladatokat kaptak a 4 fős csapatok: puzzle kirakása, memóriajáték (képfelismerés), activity – természetesen a  hungarikumok témakörére építve. A felkészültebb csapatok természetesen könnyen vették az akadályokat. A gyerekek örömmel és szórakozva, a feladatokon és játékokon keresztül ismerhették meg országunk különleges, a magyarságra jellemző egyediségeit, különlegességeit, tulajdonságait. A vetélkedőn minden résztvevő tanuló 1-1 hungarikumos hűtőmágnest vehetett át, valamint az I-II-III. helyezett csapatok tagjai könyvjutalomban részesültek, melyet az iskolavezetése a karácsonyi ünnepségen adott át.

9. Tehetséggondozás „Bartók” szellemében - Békéscsabai Bartók Béla Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

A program megvalósításában 4 pedagógus működött közre.

 1. Tehetséggondozás
  Tehetséggondozás „Bartók” szellemében - Békéscsabai Bartók Béla Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
  Beszámoló:
  Személyre szabott képzés keretében van lehetőség fejleszteni egy kiemelkedő diák trombita tudását az órákon egy-egy kiválasztott darab megtanulásán, gyakorlásán, a légzési technikák elsajátításán keresztül.
   
 2. Tehetséggondozás
  Tehetséggondozás „Bartók” szellemében - Békéscsabai Bartók Béla Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
  Beszámoló:  
  Személyre szabott képzés keretében van lehetőség fejleszteni egy kiemelkedő diák fuvola tudását az órákon elsajátított légzéstechnikák, test- és kéztartások, hangképzés, valamint különböző begyakorolt műveken keresztül.
   
 3. Tehetséggondozás
  Tehetséggondozás „Bartók” szellemében - Békéscsabai Bartók Béla Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
  Beszámoló:  
  Személyre szabott képzés keretében van lehetőség fejleszteni egy kiemelkedő diák oboa tudását az órákon egy-egy kiválasztott darab megtanulásán, gyakorlásán, a nádfaragási alaptechnikák elsajátításán keresztül.
   
 4. Tehetséggondozás
  Tehetséggondozás „Bartók” szellemében - Békéscsabai Bartók Béla Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
  Beszámoló:  
  A zeneiskolai kötelező óraszámon kívül egy öt fős, zeneileg kiemelkedő csoportnak volt lehetősége fejleszteni a tudását. Az órák keretein belül megtanulták, hogyan dolgozzanak fel egy-egy darabot. Kiválasztott műveken keresztül megismerték a zeneszerző darabját, improvizációs eszközeit, ritmikai, dallami értelmezését. A megismerés után a mű begyakorlásával, koncertszerű előadásával mélyítették tudásukat.
   

10. Fúvószenekar - Békéscsabai Bartók Béla Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Fúvószenekar - Békéscsabai Bartók Béla Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Témája: A diákoknak lehetőségük van az iskolai tanórák keretein kívül, szabadidejükben hetente egy, felkészülési időszakban több zenekari próbán részt venni. A zenekar által fejlesztik tudásukat, lehetőségük van fellépéseken, versenyeken megmérettetni magukat. A próbák alatt különböző műveket tanulnak meg, és gyakorolnak be, ezáltal készülnek fel a fellépésekre.

11. Fúvószenekar - Kiszenekar - Békéscsabai Bartók Béla Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Fúvószenekar - Kiszenekar - Békéscsabai Bartók Béla Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Témája: A diákoknak lehetőségük van iskolai tanórák keretein kívül, szabadidejükben hetente egy, felkészülési időszakban több zenekari próbán részt venni. A zenekar által fejlesztik tudásukat, lehetőségük van fellépéseken, versenyeken megmérettetni magukat. A próbák alatt befúvó-, ritmus-, valamint hangképző gyakorlatokat sajátítanak el, valamint különböző műveket tanulnak meg, és gyakorolnak be.A diákoknak lehetőségük van iskolai tanórák keretein kívül, szabadidejükben hetente egy, felkészülési időszakban több zenekari próbán részt venni. A zenekar által fejlesztik tudásukat, lehetőségük van fellépéseken, versenyeken megmérettetni magukat. A próbák alatt befúvó-, ritmus-, valamint hangképző gyakorlatokat sajátítanak el, valamint különböző műveket tanulnak meg, és gyakorolnak be.

12. Fúvószenekari tábor - Bartók Béla Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Fúvószenekari tábor - Bartók Béla Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti IskolaTémája: A táborban intenzív szakmai munka folyt, napi négyórányi próbaidővel. Délelőtt befújás és egyéni gyakorlás szerepelt a napirendben, majd némi pihenő után következtek a szólampróbák. Ebéd után szabadidős és közösségi programokkal töltötték az idejüket a táborozók, majd késő délután került sor az összpróbákra. A tábor szakmai programjáért a zenekar szakmai vezetői (a békéscsabai zeneiskola művésztanárai feleltek), akik naponta 3 szekcióban (fafúvós, rézfúvós, ütőhangszeres) foglalkoztak a zenekari tagokkal. Ezek a szólampróbák a szakmai program legfontosabb elemei, hiszen az ilyen típusú felkészülésre tanév közben - idő és energia híján - nincs mód. Ugyanakkor a minőségi munkavégzés elengedhetetlen anélkül, hogy az ifjú muzsikusok hozzászokjanak az aprólékos technikai kidolgozásokhoz, a zenei igényességhez. A tábor 4 napja alatt a résztvevők kb. 2-3 havi próbaidőnek megfelelő munkaórát töltenek el felkészüléssel, ami nagyszerűen megalapozza a következő időszak eredményeit.
A tábor célja azonban, természetesen, nem csak a szakmai munka volt, hanem a közösséggé kovácsolás is. Ilyenkor a fiatalok barátságokat kötnek egymással, ami később is erősíti az összetartozásukat.

13. Tudás és személyiségfejlesztés

Tudás és személyiségfejlesztés

6 bevont iskolában:

 • Erzsébethelyi Általános Iskola
 • Erzsébethelyi Általános Iskola Rózsa utcai Telephelye
 • Békéscsabai SZC Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakgimnáziuma
 • Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola
 • Bartók Béla Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Témája: A foglalkozássorozat érzékenyítő tréningekből állt. A cél az volt, hogy a gyerekek nyitottá váljanak egymás felé, közelebb kerüljenek egymáshoz és a társadalom más tagjaihoz, és a résztvevők felismerjék az előítéleteiket, illetve ezeket kezelni is képesek legyenek a mindennapi helyzetekben.
Minden alkalommal egy nagyon rövid, bevezető előadással kezdtek, amit közös, játékos érzékenyítő foglalkozás követett. Minden alkalommal két darab, egyenként 45 perces foglalkozás zajlott 2-2 témában.
Összesen 6 témát dolgoztak fel a résztvevő diákokkal közösen szituatív foglalkozás keretében, színész-drámapedagógus szakember segítségével. A témák a társadalmi integráció alaphelyzeteit mutatják meg, és segítenek a tanuláshoz, a társadalmi integrációhoz és az emberi kapcsolatok kialakításához szükséges készségek fejlesztésében.

A TÉMÁK

1. foglalkozás: Társadalom, közösség
A foglalkozás célja, hogy egy megszokott, formális csoport – például az osztály, vagy az azon belül szerveződő csoportok, klikkek - mellett a résztvevők újabb kapcsolódási pontokat találjanak egymással, és így nyitottabban forduljanak a közösségük tagjai felé. Ezt jól szolgálják az egyéni és csoportos felelősségről szóló játékok: Ice breaking játékok és ismerkedős játékok.

2. foglalkozás: Egyenlő bánásmód
Az órán egy fiktív karakter másoktól való különbözőségeinek, személyiségjegyeinek, helyzetének feltárása után megvizsgálták, hogy milyen viszonyulásokkal találkozhat a világban. A sokszor előforduló sztereotip gondolkodás, elítélő, megbélyegző viselkedés hatását elemeztük. Kiscsoportos beszélgetés, nehezebb Ice Breaking játékok és gyakorlatok keretein belül felmérték a gyerekek kompetenciáit.  Megvizsgálták, hogy a közösen megismert fiktív szereplő megértése, a vele való együttérzés, empátia hogyan változtathatja meg a nézőpontokat.

3. foglalkozás: Önkéntesség
Egy csoportkohézióra, nyitottságra fókuszáló drámafoglalkozáson tapasztalatokat szereztek a diákok memória gyakorlatok és képzeletet fejlesztő játékok segítségével; megélték a közös cél, és az arra vonatkozó tettvágy érzését. Az élmény alapja lehet olyan későbbi helyzeteknek, amelyekben önkéntesen nyújtanak segítséget valamiben, amiben hisznek. Az ilyen közösségi élmények a szociális fejlődés fontos elemeit rejtik: a valahova tartozás, és a felelős feladatok élményét kínálják.

4. foglalkozás: Barátság és párkapcsolatok
A drámás bizalomjátékok, páros és csoportos együttműködési gyakorlatok, koncentrációs, és kontaktusra épülő feladatok olyan helyzetbe hozták a résztvevő diákokat, amiben sokkal nagyobb figyelemmel kellett lenniük egy-egy társukra, vagy a csoportra mint a hétköznapi helyzetekben. Ez nem csak az alkalmazkodóképességet fejleszti, hanem a szociális érzékenységet is: mások akaratának elfogadása, a sajátom asszertív módon való érvényesítése.

5. foglalkozás: Etikett, protokoll, viselkedéskultúra
Színjátszós gyakorlatokon, helyzetgyakorlatokon és beszédtechnikai gyakorlatok keretein belül vizsgálták a témát: kinek mit jelent, mennyire fontos, mire szolgálnak a különböző előre lefektetett, megszokott, hagyományosan gyakorolt, elvárt viselkedési formák. A vitakultúra fejlesztése, a vita gyakorlása közben létrejöhet a nézőpontváltás, így könnyebben fogadjuk el a véleménykülönbségeket, illetve egyes helyzetek feszesebb szabályait.

6. foglalkozás: Önértékelés, egyéni hatáskeltés
Jelenetkészítések, újabb kompetenciákat felmérő játékok, gyakorlatok, ahol megállapították, hogy a hat alkalom során honnan hová jutottak el a gyerekek. A csoportos ön- és társismereti tréning fejleszti a kritikai gondolkodást, elősegíti az odaillő viselkedést. Azzal, hogy felismerik a csoportban tapasztalható hasonlóságokat és különbözőségeket könnyebbé teszi számukra az elfogadást, mind magunkkal, mind mással kapcsolatban.