Békéscsabáért és a Vasutas Kultúráért!

EFOP-3.3.2.-16-2016-00038 Megvalósult Programok - I. félév

I. FÉLÉV (2018. ÁPRILIS 1. - 2018. SZEPTEMBER 30.)

1. Vasútmodellező Klub

Vasútmodellező Klub - Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola

Témája:

 • A résztvevő diákok megismertetése az elektronikai alapfogalmakkal
 • Elektronikai gyakorlat – modulrendszer tervezése
 • Ismerkedés a nagyvasút világával.
 • Balesetvédelem
 • Modellező anyagismeret, szerszámkezelés
 • Forgalomirányítás tableten

2. Iskolaújság - Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola

Iskolaújság - Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola

Témája:
A diákok bevonásával egy iskolaújság készítése. Csoportmunkában történik az ötletgyűjtés, témaválasztás, fényképrendezés, anyagbeszerzés, a példányok nyomtatása.

3. Természettudományi napok - Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola

Témája: 3 nap 3 különböző, izgalmas dologgal ismerkedhettek meg a diákok

 1. nap: Fizikai kísérletek
  Természettudományi napok - Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola
  Beszámoló:
  „Az ismeretterjesztő napok keretein belül a fizika szaktanteremben felső tagozatos tanulók részvételével és bevonásával „Látványos fizikai kísérletek” címmel bemutató foglalkozást tartottunk.  A 3 órás foglalkozáson 15 érdekes kísérletet mutattunk be az önként jelentkezett tanítványaim segítségével a népes, érdeklődő diákoknak. Megpróbáltam olyan kísérleteket összeválogatni, amelyeket otthon is biztonságosan el tudnak végezni a tanulók. A gyerekek érdeklődve, nagy figyelemmel követték az izgalmas fizikai jelenségek bemutatását és annak magyarázatát is. Fontosnak tartom kiemelni a magyarázat jelentőségét, mert csak így képesek megérteni a bennünket körülvevő természet jelenségeinek okát. A jó hangulatban eltelt bemutató végén a gyerekek körében nagy szenzációt keltett a Tesla gömbbel végzett látványos kísérlet.”
   
 2. nap: Hüllők a terráriumban
  Természettudományi napok - Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola
  Beszámoló:  
  „Az iskolánkban már hagyománnyá vált Természettudományos Hét programsorozatához csatlakozva előadást hirdettem a hüllőtartásról Hüllők a terráriumban címmel. A megelőző napokban már folyamatos volt az érdeklődés főként a gyerekek, de a kollégák részéről is; sokan megállítottak arról kérdezve, mennyivel előbb érkezzenek, hogy legyen helyük. Jóval a kezdés előtt gyülekeztek az érdeklődők, néhányan segítettek is a vetítés és a kígyóbemutatás előkészítésében. Az iskola szinte minden évfolyamáról érkeztek, másodiktól nyolcadikig. Végül alig fértek be a terembe, többen hátul és az ajtóban is állni kényszerültek.
  Az előadásra a biológia szaktanteremben került sor, ahol a látogatók betekintést nyerhettek a hüllők, különös tekintettel a kígyók életébe, terráriumi tartásába és tenyésztésébe. Nem csak egy beszámolóban volt részük, hanem egy magyarázattal egybekötött projektoros diavetítésre került sor, melyet két élő kígyó támogatott aktív részvételével.
  Az előadás kitért a kígyók származási helyére, rendszertani besorolására, a megfelelő tartási körülmények kialakítására és fenntartására. Emellett sok érdekességet tudhattak meg a gyerekek ezen állatok kültakarójáról, annak színváltozatairól, testfelépítéséről, érzékszerveiről, légzőrendszerük módosulásáról, táplálkozási szokásairól, szaporodásukról, terráriumi körülmények közötti tenyésztésükről és felnevelésük praktikáiról. Mindezt számos kép kivetítése tette még színesebbé. Előzetes tudásukra alapozva kérdéseimmel igyekeztem bevonni a tanulókat is az előadásba – mindig volt is jelentkező. A bemutató második felében sor került a várva várt simogatásra is, aki akarta megérinthette a kézben tartott kígyókat – szinte mindenki akarta. Legvégül megfigyelhették a kígyók táplálkozását is, melyek fejenként két-két egeret fogyasztottak el. Az előadás teljes időtartama alatt lehetősége volt az érdeklődő gyerekeknek a kérdésfeltevésre – sokan éltek is a lehetőséggel.”
   
 3. nap: Repül a … repül a ….
  Természettudományi napok - Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola
  Beszámoló:
  „Az ismeretterjesztő napok keretein belül a repülés rejtelmeibe vezettük be a lelkes hallgatóságot, a Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola fizika iránt érdeklődő tanulóit, akiket ebbe a projektbe bevontunk.  A program kezdetén az előadó röviden áttekintette a repülés történetét, hiszen az embert az ősidők óta foglalkoztatja a gondolat, hogy felemelkedjen a Földről és a madarakhoz hasonlóan a levegőben fenn maradjon. A diákság számára is közérthető módon lett elmagyarázva, hogy milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy egy tárgy a levegőben maradjon hosszabb-rövidebb ideig.
  Az előadás második részében következett a papírrepülők hajtogatása. Az előadó vezetésével különböző típusú papírrepülőket készítettek tanulóink, amit egy rögtönzött verseny keretében ki is próbáltak az előadás helyszínén, az étkezdében.  A legmesszebbre szálló, illetve a leghosszabb ideig a levegőben maradó repülők készítőit apró ajándékokkal jutalmaztuk. A program sikerességét bizonyítja, hogy azon a napon az udvaron színes repülők tucatjait láthattuk a sikeres landolások után, bizonyítva  alkotójuk ügyességét, kitartását.”

4. Gitárklub - Békéscsabai SZC Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakgimnáziuma

Gitárklub - Békéscsabai SZC Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakgimnáziuma
Témája: A résztvevő diákok megismertetése a gitár hangszerrel – alapismeretek elsajátítása.

5. Verseny, vetélkedő - Esély Pedagógiai Központ Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola

Témája: Két jelentős nap, amikor a diákok játszva, szórakozva tanulnak, ismerkednek meg a természettel, és a természetvédelem fontosságával, valamint megmérettethetik tudásukat, fizikai állóképességüket.

 1. nap: Madarak és Fák valamint a Föld napja
  Verseny, vetélkedő - Esély Pedagógiai Központ Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola
  Beszámoló:
  „Hagyományainkhoz híven az idén is megrendezésre került iskolánkban a Föld napja, ill. a Madarak és fák napja. A programban részt vett Boldog Gusztáv, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságának kihelyezett természetvédelmi őrkerület vezetője, aki filmvetítéssel, érdekességekkel hívta fel a figyelmet a természet-ill. a környezetvédelemre. A programok közt szerepeltek a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségei, a víz védelme, állatok felismerése, a hulladék helyes kezelése és játékos figyelemfelhívó állomások. Az udvaron rajzverseny zajlott. A program facsemete ültetéssel zárult az iskola udvarán.”
   
 2. nap: Sportnap
  Verseny, vetélkedő - Esély Pedagógiai Központ Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola
  Beszámoló:
  „Az idei tanév sportnapja eltért az eddig megszokottaktól,ugyanis most nem a csapatversenyek domináltak,hanem az elmúlt évek „slágerszámaiban”egyéniben mérhették össze tudásukat a tanulók.
  Változás volt még,hogy az értékelés különféle kategóriánként történt.Így a tanulásban akadályozottak,az értelmileg akadályozottak és az autizmussal élők is díjazásban részesültek,természetesen nemenként külön.
  Az egyéni versenyek végén azért az osztályok is megmérkőztek egymással kötélhúzásban,látványos csatákban.
  A lebonyolításban a Fogyatékkal Élők Békés Megyei Sportszövetsége játékvezetői,valamint a Vandháti Diáksport Egyesület tagjai is segédkeztek a nap folyamán.
  Az eredményhirdetés fergeteges hangulatban zajlott: az egyéni versenyzők érmeket, míg az osztályok tárgyjutalmakat kaptak.”

6. Kézműves foglalkozás - Erzsébethelyi Általános Iskola Rózsa utcai Telephelye

Kézműves foglalkozás - Erzsébethelyi Általános Iskola Rózsa utcai Telephelye
Témája:

 • A résztvevő diákok megismertetése a transzfer technikával
 • Készítettek térbeli virágcsokrot
 • Készítettek képkeretet
 • Készítettek papírsárkányt, amit ki is tudtak próbálni
 • Megismerkedtek az origami hajtogatás technikájával.

7. Évszakváró napok - Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda

Évszakváró napok - Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda

Témája: A négy napos projekt során a gyerekek játékokon, meséken, zenén, alkotómunkán keresztül szerezhettek tudást, élményeket a közvetlen környezetük természeti értékeinek megismerésére és megóvására.  
Beszámoló: A Föld Napja

„A Föld napját minden évben megünnepeljük, de környezeti nevelésünk nem csupán erre az egy napra korlátozódik, hanem áthatja az egész nevelési évet. Nevelőtestületünk vallja, hogy a „Világ megmaradása attól függ, hogy a mai ember hogyan él, hogyan neveli a generációk hosszú sorát”.
A négy napos projekt során megteremtettük annak lehetőségét, hogy a gyerekek a játékokon, meséken, zenén, alkotómunkán keresztül szerezhessék meg azokat az élményeket, amelyek megnyitják, és ébren tartják benne a vágyat a közvetlen környezetük természeti értékeinek megismerésére és megóvására. Sokféle és változatos tevékenységformákat ajánlottunk fel számukra, melyek közül maguk dönthették el, hogy mikor, milyen foglalatosságot választanak. A párhuzamosan folyó tevékenységek lehetővé tették, hogy a gyermekek életkoruknak, fejlettségi szintjüknek, egyéni igényeiknek, érdeklődésüknek megfelelően, kisebb-nagyobb csoportokban, vagy elkülönülten tevékenykedjenek.
A projektindító napon képeskönyvek, atlaszok, térképek segítségével megismerkedtünk a Föld formájával, a felszínén található szárazföldekkel, vizekkel, tengerekkel. Összehasonlítottuk a szárazföld és a vizes területek méretét, arányait. A „Kék bolygó” ökotudatos társasjáték mindhárom korosztály tetszését elnyerte, hisz a feladatok nehézsége változó volt, így a legkisebbeket is sikerélményhez juttatta. A tiszta és szennyezett környezet címet viselő képet a gyerekek közösen készítették el. A kupak mozaik alkotás elkészítésében főleg a nagyok jeleskedtek. A napot a Föld témához kapcsolódó mesével, játékkal és relaxációs zene hallgatásával zártuk.
A második napon a szemét és hulladék fogalmával, ill. a hulladékkezeléssel ismerkedtünk. A szükséges „szemetet” otthonról hozták a gyerekek. Célunk az volt, hogy ráirányítsuk nemcsak a gyerekek, hanem a szülők figyelmét is a körülöttünk lévő hulladékmennyiségre, annak veszélyére és egyben olyan cselekvési formákkal is megismertettük őket, melyekkel mindez elkerülhető, csökkenthető. Napindító mesénk A kiskakas gyémánt félkrajcárja nem csak a ráhangolódást segítette, hanem ráirányította a figyelmet arra, hogy a „szemétdomb” mennyi mindent rejthet. A kiskakas szemétdombjának válogatása közben beszélgettünk a szemét, a hulladék fogalmáról, ismerkedtünk a különböző anyagféleségekkel, csoportosítottuk, összehasonlítottuk őket.  Válogatás közben beindult a gyerekek fantáziája. Míg a kisebbek főleg a császár palotájának kirakásában segédkeztek, addig a nagyobbak elkészítették a kiskakast, ill. egyéni ötlet alapján barkácsoltak. A délelőttöt sétával fejeztük be. A fel nem használt „szemetet” egy közeli hulladékgyűjtő szigetre vittük, ahol megfigyeltük a kukák színeit és megbeszéltük, hogy melyik színű konténerbe, mit kell bedobni.
A harmadik nap reggelén felelevenítettük a hulladékgyűjtő szigeten tett sétánkat. Beszélgettünk a konténerek számáról, színéről, a hulladékfajtákról, melyikbe milyen alapanyagú hulladék, milyen állapotban kerülhet. A játékos ismeretszerzést biztosítottuk a „Válogasd szét” csapatjátékkal.  A gyerekek kék, sárga, szürke, zöld, fehér jelzéseket kaptak. A játék lényege az volt, hogy minden csapat keresse meg és tegye bele a hulladékdobozba, az olyan alapanyagú hulladékot, amelyek megegyeznek a ruhájukon található jelzés és a konténerek színével. A játék jó lehetőséget biztosított arra, hogy mindhárom korosztály tevékenyen és kellő motiváltsággal vegyen részt az ismeretszerzésben. A gyerekek észrevettek néhány különleges jelzést is a tárgyakon, megbeszéltük, mit jelenthetnek ezek a jelek, miért nevezzük őket környezetbarát termékeknek.  Az iskolába menő gyerekek igaz-hamis játék során mérhették össze tudásukat. Nagyon örültünk annak, hogy a változatos tevékenykedtetés eredményeként a gyerekek döntő többségében helyesen válaszoltak a feltett kérdésekre. A nap hátralevő részében egyéni érdeklődésüknek megfelelően mozgásos játékon, mesehallgatáson, ill. barkácsoláson vehettek részt. Az elkészült munkákat elhelyeztük a kiállító sarokba, ahol az otthon, szülővel készített alkotások is kiállításra kerültek.
A projektzáró napon a komposztálás és a veteményezés volt a fő témánk. A közvetlen és sokoldalú tapasztalatszerzéshez több helyszínen biztosítottunk lehetőséget.
Az egyik helyszínen bemutattuk a gyerekeknek azokat a háztartási, kerti hulladékokat, melyek bekerülhetnek a komposztládába. Egy másik helyszínen nagyítóval talajvizsgálatot végezhettek a gyerekek. Öröm volt nézni, amikor sikerült felfedezzenek a földkupacban kis állatkákat, százlábút, pinceászkát, földigilisztát. Az átadott ismeretek játékos formában történő felidézésére egy újabb helyszínen biztosítottunk lehetőséget. A gyerekek háztartási hulladékot ábrázoló kártyákat kaptak. Az általuk megépített játék-komposztládába a képkártyák közül azokat kellett behelyezni, melyek bekerülhettek a komposztba. A komposztban termelődött humusz felhasználására is sort kerítettünk. Az előkertben lévő kőládákat feltöltöttük földdel, majd ebbe hagymát dugdostunk, valamint borsót és salátát vetettünk.

Összegzés:
A gyerekek lelkesen, nagy érdeklődéssel vettek részt a projektben. Sikerült sok új ismerethez, tapasztalathoz juttatni őket. A hatások közül mégsem az ismeretszerzést tenném az első helyre, hanem sokkal inkább a szemléletben bekövetkező változásokat: érzékenyebbé váltak az állat- és növényvilág, a környezet állapota iránt, nyitottabbak lettek. Az óvodai élet jó példát adhat a gyerekeknek és a szülőknek egyaránt a környezetbarát életvitel megalapozására, kialakítására.”

8. Témanap 1 - Közösségi orientációs és pályaválasztási témanap

Témanap 1 - Közösségi orientációs és pályaválasztási témanap

4 bevont iskolában:

 • Erzsébethelyi Általános Iskola
 • Erzsébethelyi Általános Iskola Rózsa utcai Telephelye
 • Békéscsabai SZC Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakgimnáziuma
 • Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola

Témája: Cél a tanulók egészséges életmódra való nevelése.
Beszámoló:
„Olt Tamás, a Nemzeti Színház társulati tagja, Mensáros-díjas színművész, előadóművész, színdarabíró és rendező. Pályaorientációs mesterségóráján a színházművészet csínját-bínját ismerhették meg a diákok, helyzetgyakorlatokon, szerepjátékokon, beszédtechnikai gyakorlatokon keresztül. A cél az volt, hogy megismerkedjenek a művészi pályával egy konkrét szerepmodellen keresztül, megismerjék saját készségeiket és fejlesszék kreativitásukat.
Olt Tamás színművész több alapvetően meghatározó tényezőt érintett a témanapon:
- vidéki városból a fővárosba kerülés körülményei, lehetőségei és veszélyei, SWOT-analízisszerűen, annak keresztmetszetében, hogy Budapesten, az ország középpontjában is az első számú színházba került, amely mutatja, hogy van a pályájának egy konkrét íve, ugyanakkor a hatalmas ugrás okozta dilemmákat is feltárja
- közben több színházban is dolgozik, játszik és rendez, tehát nem egysíkú, többfajta kompetencia együttes alkalmazására és elkülönítésére is képes funkcionálisan
- körbejárta a kérdést, hogy mihez milyen képességek kellenek és ezeket hogyan fedezheti fel magában az adott célcsoport, s hogyan fejleszteti tovább?

A beszélgetések közepette szociológiai alapú és vetületű, de képességekre is jól játszható gyakorlatokat végeztek a csoporttagok. A kohéziós játék utolsó csoportosító eleme az volt, amire leginkább építeni tudtak a következő játék során:

Egy színdarab létrejöttét rekonstruálták a  darab megírásától az olvasópróbán át a bemutatóig, felosztva, és folyton cserélgetve a diákokra osztott szerepeket (ki az író, a dramaturg, a rendező, a zeneszerző, a színészek, a táncosok, a súgó stb.). A folyamat közben, míg össze nem állt a teljes darab (magyarul be nem mutattak egy konkrét jelenetet), addig bárki bármit kipróbálhatott,  sőt, cél is volt, hogy minél több diák próbálja ki magát minél több helyzetben.”

9. Témanap 2 - Sport témanap

Témanap 2 - Sport témanap

4 bevont iskolában:

 • Erzsébethelyi Általános Iskola
 • Erzsébethelyi Általános Iskola Rózsa utcai Telephelye
 • Békéscsabai SZC Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakgimnáziuma
 • Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola

Témája: Cél a tanulók egészséges életmódra való nevelése.
Beszámoló:
„A BootCamp edzés az amerikai tengerészgyalogság erőnléti kiképzési módszereit tette a hétköznapi emberek számára elérhetővé. Gyerekeknek speciális tréninget fejlesztettek ki, figyelembe véve az életkori sajátosságokat. Az edzés mellett az ismert sportszakemberek mentálhigiénés előadást tartottak, az egészséges életmódot a sport, a mozgás, az egészséges táplálkozás, a tudatos cselekvés mentén.

A BootCamp edzés az amerikai tengerészgyalogság erőnléti kiképzési módszereit tette civil emberek számára is „élvezhetővé”. Intenzív, de mégis „szórakoztató” edzést kaptak a diákok, jó hangulat, motiváció, állóképességi és erőállóképességi gyakorlatok, futások, utánzójárások, páros gyakorlatok, sorversenyek, sajáttestsúlyos gyakorlatok, köredzés, core tréning, metabolikus felpörgetés jellemezte a témanapot. A megvalósításban segítséget nyújtottak a mobil eszközök, elsősorban TRX, gumikötél, medicin labda, agility band, gumiabroncs, tereptárgyak, mint fitnesz eszközök, és persze a szabadtér, a friss levegő.

S hogy mik az eredmények? Semmi csodaeszköz és ígéret. Aki komolyan veszi és az étrendje is a céljainak megfelelően alakul, ott a siker garantált! A gyerekek most ízelítőt kaptak a BootCampból, de hosszú távon ezen az úton haladva hatékony alakformálás, zsírégetés, atletikus, funkcionális izomzat, megnövekedett teljesítőképesség az, amit elérhetnek. Nincs más kritérium, csak a koncentráció, az egészség és a közösség.”

10. Témanap 3 - Egészségügyi mentálhigiénés témanap

Témanap 3 - Egészségügyi mentálhigiénés témanap

4 bevont iskolában:

 • Erzsébethelyi Általános Iskola
 • Erzsébethelyi Általános Iskola Rózsa utcai Telephelye
 • Békéscsabai SZC Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakgimnáziuma
 • Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola

Témája: Cél a tanulók egészséges életmódra való nevelése.

Beszámoló:
„A témanap elsődleges témája az egészséges életmód, a tudatmódosító szerek rendkívül káros hatásai, a fizikai, a szellemi és a lelki egyensúly megőrzése, az önuralom, a következetes látásmód és az erőszakmentesség voltak. Az erőszakosság témakörében, annak különféle színterei és megnyilvánulási formáiban a témaválasztást indokolja, hogy az egyre inkább terjedő iskolai erőszakkal szemben megtaláljuk a megfelelő védekezési lehetőségeket, határt szabjunk az erőszak terjedésének. A beszélgetést az előadók azzal indították, hogy határozott különbséget kell tennünk a diákcsíny és az erőszakos cselekedetek, valamint a bűncselekmények között. Az erőszak korlátozza az egyén cselekvési szabadságát és megváltoztatja magatartását, kényszerhelyzetet teremt. Sokféle formája, elkövetési módja van, bárhol megnyilvánulhat. Az iskolának az a feladata, hogy az oktatás-nevelés színtereként megfelelő mintát kínáljon a tanulóknak, a nevelés eszközeivel próbálja meg korlátozni az agresszió megnyilvánulását. Az előadó bemutatta a konfliktusok kezelésének eszközeit, lehetőségeit. Rámutatott a környezet személyiségformáló vonatkozásaira, arra, hogy milyen erőteljesen befolyásolja a kortárs csoport az egyes emberek viselkedését. Sokszor a körülmények döntenek arról, hogy elkövető lesz-e a fiatal, vagy áldozat. Végül ismertette a diákokkal a szabálysértés és a bűncselekmény közötti különbséget.

Az egészséges életmód esetében az alkohol, a drog, a különféle dohánykultúrák elkerülése, valamint a gondolkodás és a testi fejlődés összefüggései képezték a témakörök alapját.”

11. Tehetséggondozás „Erkel” szellemében - Gyulai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

Tehetséggondozás „Erkel” szellemében - Gyulai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

Témája: Személyre szabott képzés keretében fejleszteni egy kiemelkedő diák harsona tudását. Az órák keretein belül megismerkedhetett a romantikus harsonairodalommal, a zenekari állásokkal, a harsona szerepével a különböző műfajokban. Különböző improvizációs gyakorlatokat sajátíthatott el, majd egy kiválasztott darab betanulásán, és begyakorlásán keresztül fejleszthette tudását.

12. Tehetséggondozás „Bartók” szellemében - Békéscsabai Bartók Béla Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

A program megvalósításában 4 pedagógus működött közre.

Tehetséggondozás 1.:

Tehetséggondozás „Bartók” trombita

Személyre szabott képzés keretében van lehetőség fejleszteni egy kiemelkedő diák trombita tudását az órákon egy-egy kiválasztott darab megtanulásán, gyakorlásán, a légzési technikák elsajátításán keresztül.

Tehetséggondozás 2.:

Tehetséggondozás „Bartók” fuvola

Személyre szabott képzés keretében van lehetőség fejleszteni egy kiemelkedő diák fuvola tudását az órákon elsajátított légzéstechnikák, test- és kéztartások, hangképzés, valamint különböző begyakorolt műveken keresztül.

Tehetséggondozás 3.:

Tehetséggondozás „Bartók” oboa

Személyre szabott képzés keretében van lehetőség fejleszteni egy kiemelkedő diák oboa tudását az órákon egy-egy kiválasztott darab megtanulásán, gyakorlásán, a nádfaragási alaptechnikák elsajátításán keresztül.

Tehetséggondozás 4.:

Tehetséggondozás „Bartók”

A zeneiskolai kötelező óraszámon kívül egy nyolc fős, zeneileg kiemelkedő csoportnak volt lehetősége fejleszteni a tudását. Az órák keretein belül megtanulták, hogyan dolgozzanak fel egy-egy darabot. Kiválasztott műveken keresztül megismerték a zeneszerző darabját, improvizációs eszközeit, ritmikai, dallami értelmezését. A megismerés után a mű begyakorlásával, koncertszerű előadásával mélyítették tudásukat.

13. Fúvószenekar - Békéscsabai Bartók Béla Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Fúvószenekar - Békéscsabai Bartók Béla Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Témája: A diákoknak lehetőségük van az iskolai tanórák keretein kívül, szabadidejükben hetente egy, felkészülési időszakban több zenekari próbán részt venni. A zenekar által fejlesztik tudásukat, lehetőségük van fellépéseken, versenyeken megmérettetni magukat. A próbák alatt különböző műveket tanulnak meg, és gyakorolnak be, ezáltal készülnek fel a fellépésekre.

14. Fúvószenekar - Kiszenekar - Békéscsabai Bartók Béla Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Fúvószenekar - Kiszenekar - Békéscsabai Bartók Béla Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Témája: A diákoknak lehetőségük van iskolai tanórák keretein kívül, szabadidejükben hetente egy, felkészülési időszakban több zenekari próbán részt venni. A zenekar által fejlesztik tudásukat, lehetőségük van fellépéseken, versenyeken megmérettetni magukat. A próbák alatt befúvó-, ritmus-, valamint hangképző gyakorlatokat sajátítanak el, valamint különböző műveket tanulnak meg, és gyakorolnak be.

15. Fúvószenekari táborok - Bartók Béla Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Fúvószenekari táborok - Bartók Béla Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Táborok száma: 2

Témája: A táborokban intenzív szakmai munka folyt, napi négyórányi próbaidővel. Délelőtt befújás és egyéni gyakorlás, majd késő délután került sor az összpróbákra. A táborok szakmai programjáért a zenekar szakmai vezetői feleltek, akik naponta 3 szekcióban (fafúvós, rézfúvós, ütőhangszeres) foglalkoztak a zenekari tagokkal. Ezek a szólampróbák a szakmai program legfontosabb elemei. A táborok 4 napja alatt a résztvevők kb. 2-3 havi próbaidőnek megfelelő munkaórát töltöttek el felkészüléssel, ami nagyszerűen megalapozza a következő időszak eredményeit. A táborok célja azonban, nem csak a szakmai munka, hanem a közösséggé kovácsolás is.