ERDÉLY - BIHAR-HEGYSÉG (Könyvbemutató a Vasutasban)

2018. október 25.
bcsvmh

ERDÉLY - BIHAR-HEGYSÉG
A KIRÁLY-HÁGÓTÓL A BIHAR-HÁGÓIG

Adósságot kívánunk csökkenteni jelen honismereti fotóalbumunkkal, az Erdélyi-Szigethegység gyönyörű tájainak varázsával: a Sebes-Körös és a Fekete-Körös közé ékelődött hegyek, völgyek, települések csodáinak a bemutatásával. 
A Bihar hegység tágabb értelmezés szerint magába foglalja a Bihar mellett a Vigyázó (Kalota-havas vagy Vlegyásza) vidékét és a Királyerdőt is.
Sehol nem található ennyi lenyűgöző karsztjelenség mindössze néhány kilométerre egymástól, mint itt, a Czárán Gyula által feltárt, de még mindig nem eléggé ismert turistaparadicsomban. Ő volt a hegység legjobb ismerője, megszállottan kutatta a Bihari-hegyeket, barlangokat tárt fel, turistautakat épített, könyveket írt, túrákat vezetett, így sok-sok emberrel ismertette meg ezt a gyönyörű vidéket.
A hegységek leírását követően a szórványban élő maradék magyarság múltját és jelenét mutatjuk be: a Fekete-Körös és a Sebes-Kőrös vonzáskörébe tartozó települések történeti leírásával.

--------------------------------------------------------

Erdély – Kemény János –
A marosvécsi mecénás - Az Erdélyi Helikon alapítója

A mecénás báró Kemény János emlékének adózunk új kiadványunkkal, miközben bemutatjuk a marosvécsi Kemény-várkastélyt, valamint az Erdélyi Helikon történetét.
Nagy adósság törlesztésének teszünk eleget, mivel Kemény Jánosról írott és nevével fémjelzett könyv mind ez idáig Magyarországon még nem látott napvilágot. Kemény János életét, érdemeit és irodalmi értékeit feltétlenül meg kell ismernie a hazai irodalomszerető közönségnek, kedves alakja, irodalom és színházpártoló tevékenysége egyedülálló a magyar irodalomtörténetben.
Ismeretterjesztő irodalmi fotóalbumunk a színház- és irodalompártoló életét és munkásságát mutatja be, kiemelve az erdélyi tájakhoz, emberekhez, Erdély irodalmához és történelméhez fűződő kapcsolatait, érzelmeit. Mindemellett kiemeljük elbeszélő művészetét, szelíd és bölcs humorát, moralizáló, ízes stílusát.
Szándékunk alaposan megismertetni a marosvécsi Kemény-kastély történetét, valamint Kemény János szerepét az Erdélyi Helikon létrejöttében.
A fotóalbum beilleszkedik a kiemelkedő erdélyi egyéniségeket bemutató könyveink sorába. Bár Kemény János Pittsburghben született, mégis erdélyi származású, ezer szállal kötődött a tájhoz, mely érzelmeiről mind levelei, mind alkotásai bőven tanúskodnak.