EFOP-3.3.2.-16-2016-00038

A Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar nyílt próbája