Békéscsabáért és a Vasutas Kultúráért!

A békéscsabai Vasutas Művelődési Ház története

A békéscsabai Vasutas Művelődési Ház története

Az intézmény (Vasutas Klubként) 1976. június 6-án nyílt meg a vasutas dolgozók, valamint a város lakossága részére. A helyi tanácsi szervek a közművesített telek biztosításával nyújtottak segítséget a létrehozásban, míg a ház felépítéséhez és berendezéséhez szükséges anyagiakat a MÁV biztosította - Jóléti Alap keretéből.
Az intézmény jogelődje az 1930-as, 40-es években a Vasutas Olvasókör volt, majd 1950-től a Vasutas Klub, vagy népszerűbb nevén a KOLIBRI vált a kulturális és közösségi élet színterévé. A klub igazgatója az új létesítmény birtokba vételekor Dányi Pálné volt, aki meghatározó szerepet töltött be ebben az időszakban. Az új épület adta lehetőségeket eredményesen használták ki az ott dolgozók; szakköröket indítottak be, fórumokat, előadásokat rendeztek, szórakoztató programokat szerveztek. A klub programjaival jól szolgálta a több ezer főt foglalkoztató vasúti csomópont munkahelyi művelődését, ugyanakkor nyitottsága révén aktívan bekapcsolódott a város kulturális életébe is, így 1980-ban megkapta a Művelődési Ház besorolást. Ez még jobb és szervezettebb munkára kötelezte a ház vezetőit és munkatársait.
A programfüzetek, meghívók, vendégkönyvek tartalmas, színvonalas tevékenységet mutatnak: ismeretterjesztő előadások, képző- és iparművészeti kiállítások, komoly-és könnyűzenei hangversenyek, irodalmi estek, író-olvasótalálkozók, nótaestek, népzenei fesztiválok, diszkók, gyermekrendezvények. S a házban fellépő művészek sora: Kovács Apollónia, Hofi Géza, Cseh Tamás, Koncz Zsuzsa, Halász Judit, Váradi Hédi, Koltai Róbert, Maksa Zoltán, Moldova György, Nemere István, Janikovszky Éva, Mester Sándor, Mikroszkóp Színpad.

A békéscsabai Vasutas Művelődési Ház története

Jelentős számban voltak kifejezetten vasútorientált rendezvények is, így a 70-80-as években a dolgozók részére meghirdetett műveltségi vetélkedők, sportversenyek, politikai-gazdaságpolitikai fórumok, vasutas ifjúsági- illetve nyugdíjas találkozók. A Művelődési Ház adott otthont több vasúttörténeti kiállításnak, kiemelkedik ezek közül a Szajol-Csaba-Arad vasútvonal megnyitása 125. évfordulójára rendezett kiállítás.

A békéscsabai Vasutas Művelődési Ház története

A különböző szakvonalak, kollektívák részére közösségi programjaik megvalósításához - igény szerint - ma is biztosítjuk a megfelelő helyiséget és a szükséges technikai eszközöket.
A klubnaplók is mozgalmas életet tükröznek: műszaki klub, újítók és feltalálók klubja, asztalitenisz klub, ifjúsági klub, az 1980-ban létrehozott Bejárók Klubja, natura és reiki klub, stb., a folyamatosan megújuló nyugdíjas klub, s a mai napig is a legkedveltebb, a Kandó Kálmán Vasútmodellező Klub, amely 1978 óta végzi vasútismertető tevékenységét. Veress László a békéscsabai Villamos Vonalfőnökség dolgozójának irányítása alatt kezdte meg működését, majd őt követte a mai napig nyugdíj mellett is aktív Drienyovszki György mozdonyvezető. 2018-ban vette át a szintén mozdonyvezető Orvos Pál a klub vezetését, mely azóta egyesületi formában működik tovább Kandó Kálmán Vasútmodellező és Vasútbarát Kulturális Egyesület néven. A Vasútmodellező Klub az ifjúság nevelésében tölt be nagyon fontos szerepet, hiszen lehetővé teszi a szabadidő hasznos eltöltését, fejleszti a gyerekek kreativitását, alkotókészségét, kézügyességét; együttműködésre, közös munkavégzésre nevel; a gyermekek műszaki ismereteiket, illetve a vasútról, a vasúti munkáról szerzett ismereteit bővíti. A modellezés varázsa, a vasúti ismeretek megszerzése több esetben hivatássá válik, hiszen számos egykori klubtag itt szerette meg a vasutat és lett vasutas. A klub 2018 áprilisában ünnepelte fennállása 40. évét. A klub nagy változáson ment át. A „TT” méretarányú terepasztal helyett „H0” méretarányú modulrendszerű terepasztal építése kezdődött meg 2018-ban. Az új asztallal lehetőségük nyílt a klubtagoknak hasonló típusú rendezvények látogatására, a modulok bemutatására.

A békéscsabai Vasutas Művelődési Ház története

Az amatőr művészeti csoportok között jelentős volt az irodalmi színpad valamint a fúvószenekar. Ez utóbbi kizárólag MÁV dolgozókból alakult meg, s gyökerei az 50-es évekig nyúlnak vissza. A 70-es évektől nyitott csoportként tevékenykedik, s jelenleg is a művelődési ház legpatinásabb amatőr művészeti csoportja. 2004-ben a Vasutas Fúvószenekar és a Körösparti Junior Fúvószenekar egyesülésével Körösparti Vasutas Fúvószenekarként működött tovább. A zenekar életében meghatározó szerepet játszott Szűcs Csaba, a békéscsabai Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola harsonatanára, aki tizenegy éven keresztül vezényelte a fúvósokat. Tevékenységéért a fúvószenekar 2002-ben „Békéscsaba Kultúrájáért” díjat, 2010-ben pedig Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének „Elismerő Oklevelét” vehette át. A Megyei Príma Díjas és Békéscsaba Kultúrájáért kitüntetett karmester 2015 szeptemberében átadta a karmesteri pálcát egykori növendékének, Döge Csabának. A zenekar új szakmai vezetője a gyulai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola harsonatanára, kamaraművész, többszörös nívódíjas karmester.
2007-ben minősítő hangverseny keretében „C” nehézségi fokon (koncertfúvós kategóriában) kiemelt arany minősítést szerzett, így öt évre elnyerte a jogot a „koncert fúvószenekar” megnevezéshez. Mivel a zsűri 2012-ben és 2017-ben hasonló eredménnyel értékelte előadásukat, a zenekar neve Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar lett. A Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar számos sikert tudhat magáénak mind hazai, mind külföldi megmérettetéseken, amelyek közül talán a legrangosabb 2012-ben a szerbiai Zrenjanin (Nagybecskerek) városában a „BEGA FEST” Nemzetközi Fúvószenekari Verseny, melyen a zenekar nemzetközi zsűri értékelése alapján maximális pontszámmal, abszolút I. díjat nyert. 2016 júliusában a luxemburgi Diffwinds nemzetközi fúvószenekari fesztiválon képviselték Magyarországot és szűkebb pátriánkat. A Differdange városában megrendezett eseményen az együttes méltón helyt állt: a Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar kiemelt első díjban részesült.
A Békéscsabai Körösparti Vasutas Fúvószenekar Egyesület 2015-ben jött létre, azzal a céllal, hogy támogassa a békéscsabai Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar tevékenységét.

A békéscsabai Vasutas Művelődési Ház története

A művelődési ház szerves része volt a könyvtár, mely sajnos kihasználatlansága miatt megszűnt. A Művelődési Ház - működése óta - Mezőtúron, a MÁV Állomás területén is üzemeltetett letéti könyvtárat.
A nálunk kialakított eMagyarország pont, melyet 2021-ben a Digitális Jólét Program váltott fel, a vasutas dolgozók valamint családtagjaik, és a lakosság igényeit szolgálja. Közösségi internet hozzáférési pontot működtetünk, azzal a céllal, hogy az állampolgárok számára könnyen hozzáférhető módon biztosítsuk az elektronikus szolgáltatások és tartalmak elérését.
A Művelődési Ház mindig nagy gondot fordított az oktatásra, az ismeretek átadására, közvetítésére. Ezt részben iskolarendszerű, részben tanfolyami jellegű formákkal valósította meg, alkalmazkodva a folyamatosan változó igényekhez. A 70-es évek végén, 80-as évek elején a 8 általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők részére működött a Dolgozók Általános Iskolája. A természetet megismerő, az egészséges életmód, mentálhigiéniás ismeretek iránt érdeklődők számára szintén sokféle tanfolyam indult: talpmasszázs, jóga, testsúlycsökkentő képzés. 2016 óta akkreditált nyelvvizsgahelyként működünk együtt az EZRA nyelviskolával. Egészen 2020-ig az OKJ rendszer megszűnéséig több tanfolyamnak és oktatásnak adtunk helyett. Jelenleg is kapcsolatban állunk néhány oktatást, vizsgáztatást szervező céggel, de az oktatási rendszer átalakítása miatt, sajnos számuk megcsappant.

A békéscsabai Vasutas Művelődési Ház története

1986-tól Kiss Magdolna vette át a ház irányítását, aki 8 éven át állt az intézmény élén. Mint mindenütt az országban, itt is komoly változások történtek ezen időszak alatt. A 90-es években bekövetkező gazdasági-társadalmi változások egyrészt az intézmény szervezeti kereteit, másrészt a finanszírozási oldalt érintették.
A Művelődési Ház 1993-tól egyesületi formában, a Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület (VOKE) tagintézményeként tevékenykedik. Fenntartónk mellé csatlakozott a TEMI (Területi Művelődési Intézmények Egyesülete) is. Az intézmény tevékenységi profiljában bővülés is történt. 1993-tól épült be a ház tevékenységébe a nemzetiségi program, melynek fő irányvonala a kisebbségi kultúra és nyelv - településünk jellegéből adódóan elsősorban a szlovákság - hagyományainak ápolása, közvetítése a többségi társadalom felé. Szoros munkakapcsolat alakult ki a Csabai Szlovákok Szervezetével; kiállítások, táncházak, nemzetiségi gyermektalálkozók, nemzetiségi napok kerültek megrendezésre, melyen prominens személyek is jelen voltak. Ez a terület jelenleg átkerült a Szlovák Kultúra Házába.

Változások történtek a személyi feltételekben is; csökkent a szakalkalmazottak és a technikai dolgozók száma, s az intézményvezető személyében is változás történt. 1994-től Maczkó István irányította a ház tevékenységét.
1996-ban indítottuk útjára bábszínházi programunkat, amely igen pozitív visszhangra talált az óvodás és kisiskolás gyermekek valamint nevelőik körében.

A békéscsabai Vasutas Művelődési Ház történeteA békéscsabai Vasutas Művelődési Ház története

Az 1999-ben történt átszervezések után a békéscsabai Vasutas Művelődési Ház dél-alföldi régióközpont is lett, hiszen a szegedi vasutas művészeti csoportok és a szegedi, lőkösházi, csongrádi, szentesi, mezőtúri nyugdíjas klubok fenntartása is hozzánk tartozik.
A vasutas nyugdíjas klubok összefogásán, irányításán túl a több mint 130 éves szegedi MÁV "Hazánk" Énekkar működtetése is az intézményhez került. Az egyre szűkülő és bizonytalan pénzügyi források miatt a kulturális alapszolgáltatásokon túl előtérbe került az üzleti, vállalkozói tevékenység. Olyan szolgáltatások bevezetését kellett és kell szorgalmazni, mely valós igényeket elégít ki, ugyanakkor jövedelmező is. Ez leginkább az alaptevékenységhez kapcsolódóan elsősorban az oktatás-képzés területe, illetve a terem bérbeadás.

A békéscsabai Vasutas Művelődési Ház története

Kiváló és tartalmas munkakapcsolatot ápolunk Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatával, Bizottságaival; elismerik tevékenységünket, szerves részét képezzük a város kulturális életének, a kerületi képviselő és a településrészi önkormányzat is jól ismeri munkánkat.  Ennek elismerése, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2004-től folyamatosan közművelődési megállapodást köt intézményünkkel, valamint az intézmény 35 éves fennállása alkalmából 2011-ben elismerő oklevelet is átvehettünk a polgármestertől. Az önkormányzat bizottságai által kiírt pályázatokra folyamatosan pályázunk.
2015-2019-ig, Mohácsiné Szeverényi Ágnes irányította a művelődési ház szakmai munkáját. Munkássága alatt a pályázatok minél szélesebb körű kihasználása volt a jellemző. Az intézmény anyaszervezete volt tágabb értelemben a Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI), melyet 2020-ban a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítványa váltott fel, szűkebb vonatkozásban a Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület (VOKE). A két szervezet és a hagyományok meghatározzák az intézmény közművelődési munkáját, feladatát. Az egyes intézményekben működő amatőr művészeti csoportok ismerik egymást, ám nem sok lehetőségük van egymás művészeti tevékenységének megismerésére, többek között a földrajzi távolságok miatt. Ennek kíván teret biztosítani a Vasutas Amatőr Művészeti Együttesek Fesztiválja. Célunk, hogy a csoportok szélesebb nézőközönség előtt együtt megmutatkozhassanak, nem egymással versengve, hanem közösen ünnepelve, egymást, a másik munkáját. 2017-ben szerveztük az első fesztivált, rövid nevén VAMF-ot, hagyományteremtő szándékkal, melyet 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban is sikerült megrendeznünk. Egy kiemelkedően fontos hozadéka a fesztiválnak, hogy ez a programsorozat is azt hirdeti rólunk, hogy a művelődési házban számos élő közösség és művészeti csoport hívja és várja a legkülönbözőbb korosztályokat rendszeres összejöveteleire.
Intézményünk fogadó szervezetként részt vesz az iskolai kötelező 50 órás közösségi szolgálat lebonyolításában valamint számos önkéntes segíti tevékenységünket. A Békéscsabai Bartók Béla Szakgimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Iskolával (zeneművészeti szakközépiskola és zeneiskola) és az Alapítvány a Körösparti Junior Fúvósok Javára szervezettel is folyamatos az együttműködésünk a zenekar programjai révén, valamint Békéscsaba legnagyobb közművelődési intézményével a Csabagyöngye Kulturális Központtal is számos eseményt, koncertet szervezünk együtt.
Csatlakoztunk az „Éltető szeretet”  kampányba, amelynek célja, hogy egyre több intézmény és szolgáltató biztosítson szeparált helyiséget az édesanyáknak csecsemőjük szoptatásához.
2019-ben Kucseráné Szabó Mária vette át az intézmény vezetői feladatait.
A 2020-as év kulturális munkáját nagyban befolyásolta és nehezítette az év elején hazánkban is megjelenő COVID-19 koronavírusjárvány okozta helyzet. Több betervezett programunk maradt el a járvány miatt hozott kormányintézkedések következtében. Az emberek kevésbé látogatták a zárt térben megrendezésre kerülő eseményeket. Ezt tapasztaltuk a művelődési házban működő csoportok foglalkozásainál is. A Vasutas Galéria kiállításait is ez jellemezte. 2022 a pandémia utáni időszak az újratervezés, újraindulás időszaka volt. Az élet kezdett visszazökkenni a normál kerékvágásba. Éreztük, az emberek igénylik a közösségi programokat, rendezvényeket. A ház kezdett megtelni élettel, amikor újra nehéz helyzetbe kerültünk. Szembesültünk a megemelkedett energiaárakkal, kénytelenek voltunk racionális döntéseket meghozni, ami a szakmai munkánkat sok esetben átalakította.
Hiszünk abban, hogy a kultúrának mindig helye van a magyar emberek szívében, lelkében, még a nehéz helyzetekben is. Kollégáimnak és nekem is ez ad motivációt a mindennapokban.
Jelenleg igen kis létszámmal, 6 dolgozóval végezzük munkánkat. Az alkalmazotti létszám kényszerű csökkentése ellenére nem adtuk fel alapvető célkitűzéseinket, a vasúti illetve lakóterületi közművelődési alapellátási feladatokat.
Folyamatosan kutatjuk a különböző pályázati lehetőségeket, törekszünk azok maximális kihasználására.
A múlt és a jelen bizonyítja, hogy a VOKE Békéscsabai Vasutas Művelődési Háza nagy múlttal rendelkező közművelődési intézmény, Békéscsaba város kulturális palettájának üde színfoltja, amely a Dél-alföldi régió vasutas kultúráját próbálja koordinálni.